GO TO BRAND

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU

ORIENTANA realizuje projekt „Rozwój potencjału eksportowego marki ORIENTANA poprzez udział w Branżowym Programie Promocji branży kosmetycznej”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki kosmetycznej ORIENTANA na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawca zamierza pozyskać partnerów i kontrahentów biznesowych oraz nawiązać trwałe relacje biznesowe. Intensywna promocja marki ORIENTANA na rynkach zagranicznych ma na celu wzrost rozpoznawalności marki ORIENTANA, na rynkach na których jest obecna oraz wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu.

PLANOWANE EFEKTY:

Wymiernym efektem działań prowadzonych w ramach Projektu będzie internacjonalizacja działalności firmy ORIENTANA oraz wzrost sprzedaży kosmetyków, a co za tym idzie  wzrost  przychodów ze sprzedaży eksportowej w  wymiarze przedstawionym we wskaźnikach rezultatu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Wydatki ogółem: 906 027,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 630 375,00 PLN