Cele i efekty realizacji Projektu: Celem realizacji projektu marki Orientana jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zaistnienie Beneficjenta jako polskiego producenta innowacyjnych kosmetyków na nowych rynkach zagranicznych. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży kosmetycznej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 296 300,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 222 225,00 PLN

0