POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKRÓCONA WERSJA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności w związku z korzystaniem ze strony www.orientana.pl.

 • Zakładając konto użytkownika w sklepie, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz reklamowych Google Ads, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Ireland Ltd dotyczące usługi Google Analytics oraz Google Ads.
 • Korzystamy także z narzędzia Clarity, które pomaga lepiej zrozumieć Twoje działania na naszej stronie i dostosować jej wygląd do potrzeb użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy  Microsoft Ireland Operations Limited.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Ireland Ltd. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Wykorzystujemy live-chat Edrone.me umożliwiający bezpośredni kontakt z nami poprzez stronę, co wiąże się z przekazaniem Twoich danych do dostawcy komunikatora Edrone sp. z o.o..
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.
 • Przetwarzamy Twoje dane w ramach naszych stron i kanałów w mediach społecznościowych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Orientana sp. z o.o. sp.k. ul. Moczydłowska 65D, 02-834 Warszawa, Polska. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz kontaktować się z wykorzystaniem powyższego adresu lub napisać do nas wiadomość e-mail na adres sklep@orientana.pl.

Uprawnienia.

Przepisy RODO określają Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych, są to:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO),
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Możesz żądać realizacji każdego z powyższych praw, jednakże to czy możliwe będzie jego spełnienie będzie zależało od konkretnego przypadku oraz zasad określających sposób realizacji Twoich praw opisanych w art. 12-22 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres sklep@orientana.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podmioty, którym udostępniamy dane.

Udostępniamy Twoje dane w związku z zamówieniami składanymi w naszym sklepie internetowym:

 1. DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawia– w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 2. InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 3. Poczta Polska S.A. z ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu realizacji wysyłki zamówienia.
 4. Areda Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa – w celu administracji serwera i przechowywania danych osobowych na serwerze.
 5. 2Sides Tomasz Szwed, ul. Sokratesa 9/123, 01-909 Warszawa – zarządzanie i modernizacja techniczna serwisem internetowym.
 6. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o, ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa  – wysłanie zapytań o zadowolenie z obsługi zamówienia oraz zakupionych produktów

Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym wsparcie księgowe, rachunkowe, prawne, informatyczne, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia usług.

Ponadto możemy udostępniać Twoje dane  w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych do:

 1. Google Ireland LTd, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irlandia w celu świadczenia usług analitycznych i reklamowych;
 2. Facebook Ireland Ltd,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Ireland w celach marketingowych;
 3. Microsoft Ireland Operations, Ltd. One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 w celu analizy zachowań użytkowników strony.

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Konto użytkownika.

 • Zakładając konto użytkownika w sklepie, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie.
 • Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Będziemy przetwarzać także Twoje dane w związku z nałożonymi na nas obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze.
 • Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto w serwisie. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach, które w związku z obowiązkami podatkowymi będą przechowywane przez kolejne 5 lat po roku, w którym usunąłeś konto.
 • W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.
 • W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia.

 • Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 • Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze.
 • Jeżeli posiadasz konto użytkownika w sklepie i zamówienie zostało złożone za pośrednictwem sklepu, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.
 • Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapytać o poziom satysfakcji z dokonanych zakupów i obsługi klienta w naszym sklepie internetowym.
 • Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą (w przypadku faktury należy podać numer NIP podczas składania zamówienia).
 • Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
 • Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
 • W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

 • Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
 • Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).
 • Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 • W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

 • Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 • Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 • Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
 • Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 • Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
 • Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

 • Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 • Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu, w szczególności w celu prawidłowego funkcjonowania procesu zamówienia, koszyka, konta użytkownika.
 • Cookies podmiotów trzecich. Nasz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk serwisu. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google . Więcej informacji na temat Google Analitics znajdziesz w warunkach korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Marketing.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak:

 1. Facebook Pixel. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook . Więcej informacji znajdziesz w warunkach korzystania https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
 2. Clarity analizującego zachowania użytkowników firmy Microsoft. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://clarity.microsoft.com/
 3. Googlew Ads, w związku z czym dane są przekazywane do Google. Więcej informacji znajdziesz w warunkach użytkowania: https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=pl

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Live Chat.

W celu skorzystania z wtyczki dostępnej na stronie niezbędne jest przekazanie Twoich danych do dostawcy komunikatora firmy Edrone.me. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://edrone.me/pl/privacy-policy/

Logi serwera

 • Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 • Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dobrowolność podania danych.

Wszystkie Twoje dane związane z przeglądaniem naszej strony oraz korzystaniem z niej są podawane dobrowolnie. W przypadku plików cookies inne niż techniczne (umożliwiające logowanie i bezpieczne korzystanie ze strony) podanie danych nie jest wymagane (w każdej chwili możesz zablokować te cookies). Dane niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia, rozliczeń oraz reklamacji są niezbędne do realizacji tych celów. Ich niepodanie uniemożliwi zakupy w naszym sklepie.

Informacja o przetwarzaniu danych użytkowników fanpage
na Facebooku oraz Instagramie

Informacje ogólne skierowane do użytkowników facebook.com/orientana/ oraz instagram.com/orientana/ – dalej łącznie „Fanpage”

 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik
  jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook,
  aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook oraz jego partnerów.
 • Zasady  wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne
  do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Gromadzenie danych

 • Fanpage służy do prezentowania oraz promocji produktów i kontaktu z Orientana
 • Podczas przeglądania Fanpage Facebook automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel administratora Orientana widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage,
  a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam.
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Orientana widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Orientana widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny
  w Facebook komunikator.

Sposób wykorzystania danych

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Dane statystyczne są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.

Czas przechowywania danych

Dane Użytkownika Fanpage Orientana są przechowywane do czasu zakończenia korzystania
z Fanpage, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Orientana wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia)
  są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych
  do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 1. Odpowiedzialność Orientana wynikająca ze współadministrowania:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 1. Facebook Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland
  są dostępne na stronie: facebook.com/privacy/explanation

 

6. Opinie o sklepie internetowym
1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy